proudhonismus[Prudonyzmus], anarchistický směr maloburžoazního socialismu, vycházející z filozofických a sociologických uixní P. J. Proudhona a rozšířený ve 2. polovině 19. století v dělnickém hnutí, hlavně v románských zemích. „Sociální revoluci“ chce uskutečňovat cestou ekonomických reforem kapitalismu v oblasti směny při zachování a rozšíření drobného soukromého vlastnictví. Politický boj odmítá, stát anarchisticky zatracuje. Ideál spravedlnosti a rovnosti má být podle proudhonismu realizován utopií „mutualismu “, vzájemnou pomocí drobných výrobců. -K. Marx a B. Engels vedli rozhodný boj proti vlivu proudhonismu na I. internacionálu. Zkušenosti Pařížské komuny přispěly k ideově politickému zhroucení proudhonismu; jeho prvky se uchovávají v anarchistických, anarchosyndikalistických a reformistických, později i fašistických proudech 20. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Pierre Joseph Proudhon.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: