marxismusEkonomie / Filozofie

Filozofický a ekonomický názorový systém, vycházející z děl B. Engelse a K. Marxe. Vznikl ve 40. letech 19. století. Navázal na německou klasickou filozofii, anglickou politickou ekonomii a francouzský utopický socialismus. Marxismus se snažil být ucelenou teorií přeměny reálných poměrů ve společnosti revolučním třídním bojem. Ovlivnil výrazně vývoj filozofie jak v 19. tak ve 20. století. Marxismem byli například ovlivněni i J.-P. Sartre (v jednom období svého vývoje), částečně E. Fromm, Z. Kalandra aj. Přes své výrazné nedostatky byl přínosem pro filozofický pohled na svět, zejména obrácením pozornosti k doposud opomíjeným jevům (význam práce jako předmětné praktické činnosti, třídní vztahy ve společnosti, materiální faktory v historii apod.). Bohužel aplikace některých myšlenek marxismu vedla ve 20. století ke vzniku řady totalitních státních útvarů, zejména Sovětského Svazu a po 2. světové válce dalším vazalských totalit ve východní Evropě.Datum vytvoření: 6. 9. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Achdiat Karta Mihardja, chartismus, Dělnická strana, dialektický materialismus, Ernest Charles Jones, fenomén, George Julian Harney, historický materialismus, Juvenalij Dmitrijevič Melnikov, Karl Kautsky, Karl Marx, Oskar Lange, politická ekonomie, věda, vůle.

Reklama: