marxismusFilozofie

Filozofický a ekonomický názorový systém, vycházející z děl B. Engelse a K. Marxe. Vznikl ve 40. letech 19. století. Tvořivě a kriticky navázal na německou klasickou filozofii, anglickou politickou ekonomii a francouzský utopický socialismus. Marxismus se snažil být ucelenou teorií přeměny reálných poměrů ve společnosti revolučním třídním bojem. Marxismus ovlivnil výrazně vývoj filozofie jak v 19. tak ve 20. století. Marxismem byli například ovlivněni i J.-P. Sartre (v jednom období svého vývoje), částečně E. Fromm, Z. Kalandra aj. Přes své výrazné nedostatky byl přínosem pro filozofický pohled na svět, zejména obrácením pozornosti k doposud opomíjeným jevům (význam práce jako předmětné praktické činnosti, třídní vztahy ve společnosti, materiální faktory v historii apod.).Datum vytvoření: 6. 9. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Achdiat Karta Mihardja, chartismus, Dělnická strana, dialektický materialismus, Ernest Charles Jones, fenomén, George Julian Harney, historický materialismus, Juvenalij Dmitrijevič Melnikov, Karl Kautsky, Karl Marx, Oskar Lange, politická ekonomie, věda, vůle.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: