chartismus[Chartyzmus, angličtina], první dělnické masové hnutí v dějinách. Vzniklo ve 30. letech 19. století ve Velké Británii, tehdy nejrozvinutějším kapitalistickém státě. Název chartismus je odvozen od programové Charty lidu (People's Charter), která obsahovala politické a sociální požadavky (všeobecné volební právo, snížení daní, zvýšení mezd, zkrácení pracovní doby). V roce 1840 založeno Národní chartistické sdružení, první masová dělnická strana. Ve 40. letech se hnutí rozštěpilo – levice (v čele G. J. Harney a E. Jones), ovlivňovaná částečně K. Marxem a B. Engelsem prosazovala revoluční boj. Většinu však získal reformistický směr. Nedostatek jednoty a jasné koncepce se negativně projevil v období let 1847-1848, kdy chartističtí vůdcové nedokázali využít revoluční vlny, která ovládla tehdejší Evropu. V 50. letech se hnutí rozpadlo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ernest Charles Jones, generální stávka ve Velké Británii 1926, Wiliam Lovett, William Lamb.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: