historický materialismusFilozofie
Organická součást marxistické filozofie, obecně sociologická teorie marxismu. Základní filozoficko-gnozeologický princip prvotnosti hmoty před vědomím se tak konkretizuje do podoby učení o prvotnosti historicko-společenského bytí lidí a druhotnosti jejich společenského a individuálního vědomí. Základem historického materialismu je prostá skutečnost, že lidé, dříve než se mohou věnovat politice, filozofii, náboženství, vědě nebo umění, musí nejprve žít, tj. přijímat potravu, odívat se, bydlet atp. Celý ideově politický vývoj Marxe a Engelse vyústil v nový názor na dějiny: jako obecná příčina existence tříd a třídního boje bylo odhaleno soukromé vlastnictví a politická a ideologická struktura vykořisťovatelských tříd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anatolij Grigorjevič Jegorov, dialektický materialismus, teleologie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: