politická ekonomieVěda o výrobních vztazích lidí a zákonech, jimiž se řídí výroba, rozdělování a směna materiálních statků na různých stupních vývoje společnosti, v různých sociálně ekonomických formacích. Jedna ze tří součástí marxismu-leninismu. Protože se zabývala základními ekonomickými a politickými zájmy lidí, tříd a sociálních skupin, je politická ekonomie výrazně třídně stranickou vědou. Jako samostatná věda vznikla politická ekonomie v 16. století v počátcích kapitalismu (viz též merkantilismus). Ve svém klasickém období se její představitelé snažili odhalit ekonomickou strukturu společnosti a zákony kupní výroby. Historickou zásluhou jejích představitelů (W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, F. Quesnay) bylo zejména to, že položili základy k pracovní teorii hodnoty a přiblížili se k pochopení nadhodnoty. Formulovali řadu tzv. přirozených zákonů kupní ekonomiky, nemohli však pochopit historickou přechodnost těchto zákonitostí. Vědecká politická ekonomie byla vytvořena K. Marxem a B. Engelsem jako jedna z podstatných součástí marxismu. Jejím cílem bylo odhalení objektivních zákonů sociálně ekonomického rozvoje. V souvislosti s empirickými tendencemi soudobé ekonomie se v současnosti termín politická ekenomie nahrazuje pojmem ekonomie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Wlliam Petty.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: