Adam SmithBiografie / Ekonomie / Filozofie
[Smis], *5.6.1723 – †17.7.1790, britský (skotský) ekonom a filozof. Jeden z hlavních představitelů klasické buržoazní ekonomie, ideolog průmyslové buržoazie manufakturního období. Profesor a od roku 1787 rektor univerzity v Glasgow. Ovlivněn fyziokraty a francouzskými osvícenci, rozvinul v hlavním díle Pojednání o podstatě a původu bohatství národů politickou ekonomii v relativně ucelený systém ekonomických poznatků. Dílo vyšlo roku 1766 a obsahovalo četné ilustrace z dějin Britského a světového hospodářství a kritický rozbor merkantilismu a fyziokratické školy. Smith podstatně přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu zboží, charakterizoval zisk a rentu jako nezaplacenou srážku z produktivní práce, jako první vyznačil třídní rozdíly buržoazní společnosti, složené z námezdních dělníků, kapitalistů a pozemkových vlastníků. Nerozlišoval ještě podnikatelský zisk a úrok. V poměru ke státu byl liberál. Mravnost odvozoval z vrozených morálních citů vlastních psychice jednotlivce (Teorie mravních citů). Buržoazní ekonomické vztahy pokládal za přirozené a věčné. – Jeho vědecké ideje tvoří základy klasické buržoazní politické ekonomie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: altruismus, David Ricardo, fyziokratismus, John Ramsay McCulloch, laissez-faire, Michal Baluďanský, politická ekonomie, Smithovo dogma, svobodný obchod.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: