svobodný obchodEkonomie
volný obchod – ekonomie, hospodářská politika odmítající zásahy státu do hospodářství a stavějící se proti omezování mezinárodního obchodu zejména ochrannými cly. Princip svobodného obchodu má původ v klasické teorii mezinárodního obchodu, kterou formulovali A. Smith, D. Ricardo, F. Bastiat a J. S. Mill. Svobodný obchod prosazovaly ty země, jež vzhledem ke svému ekonomickému předstihu se nejen nemusely bát cizí konkurence, ale naopak mohly otevřením trhů jen získat (např. Velká Británie v 19. století). Koncem 19. století a začátkem 20. století byl svobodný obchod vystřídán protekcionismem. Snahy po obnovení svobodného obchodu zesílily po 2. světové válce ze strany USA, kterým měl svobodný obchod, provázený volným pohybem kapitálu, umožnit ještě účinnější pronikání do hospodářství ostatních, válkou oslabených zemí. Úsilí o zavedení svobodného obchodu vedlo k uzavření Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) a k založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: