protekcionismusEkonomie
[Protekcionyzmus, latina], ochranářství – ekonomie hospodářská politika státu zaměřená na podporu a ochranu národní ekonomiky, zejména rozvoje průmyslu nebo zemědělské výroby; realizuje se pomocí obchodně politických opatření, která chrání vnitřní trh před zahraniční konkurencí, dovozem zahraničního zboží (zákazy a omezeními dovozu, výší dovozního cla) a podporují vývoz domácí produkce poskytováním zvláštních výhod (vývozní subvence a prémie, státní úvěry a záruky). Vznikal v 16.–18. století a jeho teoretickým základem bylo učení merkantilismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: freetradismus, Henry Charles Carey, Petre Aurelian, svobodný obchod.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: