subvence[Latina], forma přídělu rozpočtových prostředků k pokrytí plánovaných potřeb, u níž je přesně určen účel použití. Subvence se v ekonomice poskytují například jako úhrada za dodržování určitých opatření, která podnikatelům ukládá stát. Mohou představovat formu podpory určité výroby, na níž má stát zájem a jejíž náklady jsou vyšší než realizační ceny, nebo vývozu domácích výrobků. Významnou úlohu mají subvence v zemědělství, kde se poskytují ve formě příplatků k cenám nebo příspěvků k realizaci opatření zvyšujících zemědělskou produkci nebo osevní plochy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: protekcionismus.

Reklama: