kasitské výtvarné uměníPoslední fáze starobabylónského umění, datovaná kolem let 1550–1150 př.n.l., název podle Kasitů ze severových oblastí pohoří Zagros, kteří ovládli Mezopotámii. Hlavní město Dúr Kurigalzu, architektura: chrámy babylónského typu s řadou místností seskupených kolem nádvoří, s dvory uspořádanými v ose mezi vstupní branou a svatyní a s vnějšími zdmi z hliněných desek s výstupky a výklenky, jež zdobí keramické reliéfy bohů (chrám v Dúr Kurigalzu, v Uruku), dále 60 m vysoký zikkurat a palác, též obložené cihlami vypalovanými podle nového technologického postupu v kadlubu. Nejvýznamnějšími sochařskými památkami jsou hraniční dioritové bloky (kudurru), umísťované v chrámech, s popisy hranic panství, zdobené reliéfem zobrazujícím symboly bohů a totemových zvířat, dále drobné hliněné plastiky (vousatá hlava, lvice) a ryté pečeti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: