ChammurabiBiografie
*1792 – †1750 př.n.l., (podle dnes uznávaného středoevropského datování, dříve *1728 – †1686, tzv. krátká chronologie), babylónský král, nejvýznamnější panovník starobabylónské doby. Využil oslabení a rivality městských států v Mezopotámii a za pomoci spojenců (Zimrilin), které si později rovněž podmanil, sjednotil území mezi Eufratem a Tigridem. Pozvedl zemědělství, zesílil funkci státu a zlepšil i sociální poměry. Je znám zejména jako zákonodárce. Chammurabiho dioritová stéla s 282 „paragrafy“, prologem a epilogem byla v roce 1902 objevena v Súzách, kam byla ve 12. století př.n.l. odvlečena z Babylónu jako kořist po elamském vpádu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amorité, Babylón, babylónské výtvarné umění, Chammurabiho zákoník, Ešnunna, Josef Klíma, Larsa, Mari, Súzy, Zimrilin.