Chammurabiho zákoníkNejstarší dochovaný kodex na světě, král Chammurabi reformoval a kodifikoval trestní, občanské a obchodní právo a vytvořil jednotný právní řád své říše. Mezi nejdůležitější ustanovení Chammurabiho zákoníku patří články, které sankcionují rozvrstvení obyvatelstva do tří společenských kategorií: plnoprávní, neplnoprávní, otroci, články upravující postavení otroků – otroci nejsou úplně zbaveni právní subjektivity, přiznávají se jim určitá práva (patriarchální forma otroctví) a články o mstě, odvetě a ordálech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Šutruk-Nachchunte II..