BabylónStarověk

Bábel – hlavní město Babylónie (jižně od Bagdádu). Vznikl ve 3. tisíciletí př. n. l. a první rozkvět zaznamenal za Chammurabiho. Byl několikrát vyvrácen Asýrií, znovu zbudován a 538 př. n. l. dobyt Peršany. Babylón v letech 1898–1917 odkryl R. Koldewey. Zbytky památek monumentálního umění pocházející zejména z období dynastie chaldejské, například původní asi 90 m vysoký zikkurat Etemenanki, chrám boha Marduka, Esagilon a Ištařina brána s procesní cestou, zdobená reliéfy z barevně glazovaných cihel.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 4. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: architektura, babylónské výtvarné umění, Borsippa, Chattušiliš, chetitská říše, Dilbat, Etemenanki, Marduk, mumie, Nabukadnesar II., Robert Koldewey, Tukulti-Ninurta I..