Nabukadnesar II.Šlechta

Nabúkudurriusur, biblický Nabuchodonosor – babylónský panovník v letech 605–562 př.n.l.; syn Nabopalasara. Dokončil ovládnutí Sýrie, Palestiny a Foinikie (Tyros až po 13 letech obléhání). V roce 597 dobyl Jeruzalém a odvlekl 70 000 obyvatel do zajetí (tzv. babylónské zajetí ve Starém zákoně. Dal přestavět Babylón – opevnění, terasovité zahrady, chrám boha Marduka Esagila se zikkuratem (biblická babylónská věž), Ištařina brána.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hajebré Wahjebré, Jeruzalém, Jójakím, Moábci, Nabopalasar, Židé.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: