MoábciPodle starozákonní tradice potomci syna Lotova a jeho starší dcery, kteří sídlili v Moábu; pro stálé spory s izraelskými kmeny byl údajně stanoven zákaz jejich přijímání do izraelského kultického společenství s platností do desátého kolena. Ve skutečnosti aramejské kmeny kulturně a jazykově příbuzné s Izraelity, po polovině 2. tisíciletí př.n.l. osídlily Moáb. Podle písemných památek přijali Moábci jazyk Kananejců, které si podmanili. Byli pastavci, zemědělci, významný byl karavanní obchod (Damašek – Mezopotámie). Trvale podmaněni 600 př.n.l. babylónským králem Nabukadnésarem II.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Moáb.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: