MariMěsta a obce
Geografie, historie, město na horním toku Eufratu v dnešní Sýrii. Dobyto a vyvráceno Chammurabim. Objeveno v roce 1933 a odkryto francouzskou expedicí. Nejvýznamnější je nález archív Zimrilina, obsahujícího přes 20000 tabulek z úseku 70 let. Mj. zachovány nástěnné malby Zimrilinova paláce (okřídlení géniové u stromu života, investitura panovníka, krajinné a žánrové motivy), snad ovlivněné egyptským a mínójským uměním.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jachdunlim, Samši-Adad I., sumerské výtvarné umění.