AmoritéEtnografie
Amorejci – západosemitské kmeny. Koncem 3. tisíciletí př.n.l. pronikli ze syrské pouště do Palestiny a Mezopotámie (Mari, Babylón). Urychlili pád Sumeru a umožnili vznik semitských říší, například první babylónské dynastie (19.–16. století př.n.l.) s nejvýznamnějším vladařem Chammurabim.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: babylónské výtvarné umění, Libanon, Sumer.