krétsko-mykénská kulturaVýtvarné umění / Starověk / Archeologie

Kultura doby bronzové v oblasti Egejského moře; dělí se na tři údobí: a) přibližně 3000–2300 př.n.l., kdy stály v popředí zejména Kykladské ostrovy (kultura kykladská); na Krétě bylo období raně mínójské (podle mytického krále Mínóa) a na řecké pevnině období raně heladské; b) přibližně 2300–1600 př.n.l., na Krétě vznikaly velké paláce (Knóssos, Faistos) a vytvářelo se písmo, obyvatelstvo Kréty neznámého původu bylo nositelem nejstarší evropské civilizace; c) kolem 1600–1200 př.n.l.; kulturní vliv Kréty se výrazně projevil na řecké pevnině (pozdní doba heladská zvaná též doba mykénská), kde vznikaly rovněž velké paláce, na rozdíl od Kréty opevněné mohutnými hradbami (Mykény, Tíryns, Athény). Tvůrci mykénské kultury byli Řekové (Achajové), kteří ovládali i Krétu. Jazykem záznamů v lineárním písmu B (zejména z Pylu v jihozápadním Řecku a z Knóssu) byla řečtina. Mykénská civilizace zanikla kolem 1200 př.n.l. zřejmě pod úderem takzvaných mořských národů. Viz také egejské výtvarné umění.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: antika, archeologická kultura, labyrint, řecké antické výtvarné umění , směr umělecký.