labyrintMytologie, stavba s důmyslnou spletí chodeb, kterou podle báje vystavěl Daidalos králi Mínóovi jako úkryt pro nestvůrného Mínótaura. Mínótaura zabil athénský hrdina Théseus a pomocí Ariadniny niti nalezl z labyrintu východ. Podle některých hypotéz jsou jádrem pověsti nejasné vzpomínky na mínójské stavby z období krétsko-mykénské kultury (řecky labyrinthos jako označení rozsáhlých mínójských patrových paláců s četnými místnostmi, vnitřními dvory a spojovacími chodbami). Přeneseně bludiště, nepřehlednost. J. A. Komenský užil termín labyrint k vystižení chaotického rázu světa (Labyrint světa a ráj srdce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Théseus.

Reklama: