Mykény

MapaMěsta a obce

Starověké řecké město v Argolidě na severovýchodě Peloponésu; středisko mykénské kultury. Vzniklo ve 2. polovině 2. tisíciletí př. n. l., ve 2. polovině 14. století obehnáno hradbami (tzv. kyklopské); kolem roku 1 100 př. n. l. zničeno. V pozdější době starověkých dějin měly Mykény jen lokální význam. Hlavní památky: Lví brána s plastikami stojících lvů, šachtové hroby s pohřební výbavou a tzv. Átreova hrobka, zaklenutá kopulí nepravé klenby. V 70. letech 19. století vedl v Mykénách archeologické vykopávky H. Schliemann.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Átreus a Thyestés, bronzová doba, egejské výtvarné umění, krétsko-mykénská kultura, Kyklopové, Národní archeologické muzeum, Peloponés, Trója.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: