TrójaAntické Řecko / Starověk
V homérských básních historické starověké město na severozápadě Malé Asie patrně v místě dnešního pahorku Hissarliku v Turecku. Osídleno již na sklonku 4. tisíciletí př.n.l. Ve třetí čtvrtině 3. tisíciletí vyspělé centrum kulturní bronzové doby (archeologická vrstva Trója II.). Z ní pochází bohatý poklad, který jeho objevitel H. Schliemann připsal mylně homérskému králi Priamovi. Ve 2. polovině 2. tisíciletí se v Tróji objevily mykénské importy (Trója VI.). Za Tróju uváděnou v homérských básních bývá pokládána Trója VII.a, která zanikla ve 2. polovině 13. či na začátku 12. století př.n.l., kdy se podle pověsti odehrála trojská válka, popisovaná v Íliadě. V pozdějších dobách byla Trója ještě několikrát osídlena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aeneas, Danaové, egejské výtvarné umění, Helena, Ílias, Kalypsó, kyklické eposy, Kyknos, Laistrygoni, Lykofrón, trojský kůň.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: