Malá Asie

MapaPoloostrovy
Poloostrov v západní Asii mezi mořem Středozemním, Egejským a Černým. Má asi 500000 km2. Vnitrozemí vyplňuje Anatolská plošina, obklopená na severu Pontským pohořím a na jihu Taurem. Do východní části Malé Asie zasahuje Arménská vysočina. Pobřežní oblasti mají středomořské podnebí a jsou úrodné. Vnitrozemí má suché podnebí kontinentální se stepními rostlinami a četnými slanými jezery. Malá Asie je hlavní částí Turecka, která je obývána Turky, Kurdy, Řeky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aiolové, angorská koza, František Nábělek, Frýgie, Halikarnássos, helénistické výtvarné umění, Kilikie, klepton, lausannská smlouva, Lýdie, Lýkie, Marmarské moře, Matky-bohyně, Nikajské císařství, raně křesťanské výtvarné umění, řecko-turecká válka 1919-22, Sibyla, Středozemní moře, trapezuntské císařství, Trója, Volkové-Tektoságové.


Reklama: