trapezuntské císařství1204–61 feudální státní útvar na severovýchodě Malé Asie při pobřeží Černého moře, hlavní město Trapezunt (dnešní Trabzon). Císařství vzniklo po dobytí Konstantinopole křižáky 1204. Jeho zakladateli byli vnukové byzantského císaře Andronika I. Komnéna: Alexios I. Komnénos a David Komnénos. Prosperita trapezuntského císařství založena na tranzitním obchodu a těžbě stříbra. V roce 1243 ohroženo mongolskými vpády, v roce 1461 dobyto vojsky Mehmeda II. a stalo se tureckou provincií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: