HomérosBiografie / Antické Řecko / Poezie

Homér – nejstarší známý řecký epický básník činný asi v 8. století př.n.l.; podle starověkého podání autor eposů Ílias a Odysseia, které představují završení vývoje ústně tradované epické písňové tvorby aoidů v literární epos. Homérské eposy měly vliv na utváření mytologie, náboženských a filozofických představ v Řecku, později i v Římě; stěžejní motivy (trojská válka, Odysseus) dalekosáhle ovlivnily antickou a později evropskou literaturu a byly bohatým zdrojem inspirace pronikajícím do všech oblastí umělecké, zvláště literární a výtvarné tvorby; text eposů poskytl mnoho podnětů pro rozvoj gramatických, metrických a literárně kritických studií. Názory na Homérovu osobu byly již ve starověku nejednotné. V 6. století př.n.l. dal pořídit athénský vládce Peisistratos standardní vydání eposů, soustředěně byly studovány od helénismu, zejména alexandrijskými filology, kteří pořídili i první kritické vydání. Pochybnosti antické kritiky se staly podkladem novověkého bádání od konce 18. století a spor kolem autorství byl označen jako homérská otázka.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Achilles, Achillova pata, Alexander Pope, apoteóza, Atlas, Brad Pitt, danajský dar, Danaové, Darés, Erós, George Chapman, George Cosbuc, hapax legomenon, Héfaistos, Hektór, Helena, héros, Ílias, Jan Kvíčala, Kalchás, Kyklopové, Mínós, Moiry, Odysseus, Orlando Bloom, Rudolf Mertlík, Samuel Rožnay, Stepan Vasylovyč Rudanskyj, Télemachos, Thetis, Trója, Xenofanés, Zénodotos z Efesu.