OdysseusLiteratura / Antické Řecko

Ulixes [latinsky], král na ostrově Ithace, syn Láertův, manžel Pénelopin, otec Télemachův. Mezi řeckými hrdiny v trojské válce proslul chytrostí, výmluvností i statečností (na jeho radu například sestrojili Řekové dřevěného koně, s jehož pomocí Tróju dobyli). Při deset let trvajícím návratu do vlasti prožil Odysseus četná dobrodružství, při nichž zahynuli všichni jeho druhové. Po přistání na Ithace ztrestal Odysseus nejprve nápadníky své ženy Pénelopy a teprve poté se dal poznat jí a starému otci. Byl zabit nešťastnou náhodou synem Télegonem, kterého zplodil na svých cestách s kouzelnicí Kirké a který se vydal na Ithaku hledat neznámého otce. – Odysseovo bloudění, plné dramatických momentů a mytologicky laděných zvratů, je tématem Homérovy Odysseje; svou vnitřní silou inspirovalo malíře, sochaře, básníky, dramatiky i hudebníky novověku.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 1. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Filoktétés, Kalypsó, Kirké, kyklické eposy, Kyklopové, Laistrygoni, Latinus, Mentór, Palamédés, Pénelopé, podsvětí, Télemachos, Tilegonos, trojský kůň.

Reklama: