apoteózaVýtvarné umění
Výtvarné umění, ikonografický motiv rozšířený od starověku; rozvíjen zejména v umění helénistickém (Archeláova apoteóza Homéra s Diem, Apollónem a Múzami na Helikónu, spojená s korunováním) a římském císařském (apoteóza Sabiny, manželky císaře Hadriána, provázené okřídlenými génii s hořícími pochodněmi); v baroku se objevuje ve smyslu imperiální moci (Rubensova Apoteóza Jindřicha IV. jako slunečního krále; Baccio di Bianco, Valdštejn na voze jako Mars) nebo jako apoteóza zemí (Tiepolo, Apoteóza Hispánie), světců a církevních představitelů (Maulbertsch, Povýšení biskupa Eckha).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 1. 2020
Autor: -red-

Reklama: