ikonografieDeskriptivní uměleckohistorická metoda založená na seskupování výtvarných památek podle popisu a klasifikace jejich tematicko-obsahové stránky (motivy, alegorie, atributy, symboly) s případným odvoláním na předlohu, dějiny typu, jeho proměny a vývoj. Tyto skupiny nebo řády pomáhají datovat, určovat původ i ověřovat pravost uměleckých děl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anton Heinrich Springer, apoteóza, byzantské výtvarné umění, české výtvarné umění, Dionisij, egejské výtvarné umění, etruské výtvarné umění, Günte Bandmann, Mathura, raně křesťanské výtvarné umění, ruské výtvarné umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: