MoiryMytologie
Řecká mytologie, v antickém Řecku bohyně osudu, kterého se dostává člověku při jeho narození, obdoba sudiček. U Homéra vystupují Moiry jako antropomorfní bytosti, u Hésioda je jejich dříve neurčitý počet omezen magickým číslem tři a je udán také jejich původ i jména. Vystupují jako přadleny nití osudu – Klóthó (tj. Předoucí) nit osudu rozpřádá, Lachesis (tj. Udělující) ji přede dále a Atropos (tj. Neodvratná) ji přestřihuje. U Římanů existovala původně jediná sudička, Parka (od latinského pario, rodím), později se počet zvýšil rovněž na tři.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: osud, sudičky.

Reklama: