HésiodosBiografie / Poezie
[Héziodos], *8. – †7. století př.n.l., řecký básník, tvůrce řeckého didaktického eposu. Náležel k drobným zemědělcům, básnické umění se naučil od potulných rapsódů. Báseň Zrození bohů (Theogonia) je nejstarší dochovanou řeckou básní řešící otázky vzniku světa a mytologické genealogie. V básni Práce a dni oslavil tvrdou práci drobného rolníka a vyslovil své pesimistické pojetí světa, polemicky zaměřené proti rodové aristokracii. Báseň Katalogos gynaikón (Seznam žen), dochovaná ve zlomcích, vykládá původ řecké aristokracie ze spojení pozemských žen s bohy. Hésiodos měl velký vliv na řeckou poezii, na Vergilia a křesťanskou literaturu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Démétrios Triklinios, Jan Kvíčala, Julie Nováková, Latinus, Moiry, mytografové, Niké, Ókeanos, řecká literatura antická, saeculum, teogonie, Xenofanés, zlatý věk.