zlatý věkStarořecká mytologie
Řecká mytologie, první ze čtyř (respektive pěti) věků; šťastná doba vlády Kronovy (v římské mytologii Saturnovy ), kdy lidé ctili čest a spravedlnost a žili v trvalém míru. V následujících dobách (věk stříbrný, bronzový a železný) postupně docházelo k mravnímu rozvratu, způsobenému láskou k majetku a válkou. U Hésioda následuje po bronzovém věku ještě pokolení héroů, které bylo spravedlivější a lepší než generace předcházející. – Představa o postupně upadajících pokoleních je odrazem pesimistického názoru na etické a sociální stránky vývoje lidstva (opačný vývoj představuje například báje o Prométheovi), který ovlivnil i novodobou generaci některých myslitelů (J. J. Rousseau).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: