Jean Jacques RousseauLiteratura / Biografie / Filozofie
*28.6.1712 – †2.7.1778, francouzský myslitel údobí osvícenství. Ve filozofii dualista a senzualista, v sociologii ostrý kritik feudálních vztahů a despocie, obhájce rovnosti lidí bez ohledu na původ a občanské svobody, které odvozoval z přirozeného práva. Stoupenec teorie společenské smlouvy. Zdůvodňoval společnost založenou na úmluvě, která vyjadřuje obecný zájem a vůli. Individua jsou podřízena zákonu, který si dala sama a který jejich práva zajišťuje (O původu nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě). Rousseau měří stav společnosti „přírodním stavem“, v němž se ještě mohla realizovat lidská touha po svobodě a rovnosti, a ukazuje, že nerovnost je důsledek soukromého vlastnictví a jiných antagonismů (vládce – ovládaný, despota – otrok), které jsou výrazem stále silnějšího nadřazování zvláště zájmů nad zájem obecný. Rousseau chtěl nalézt cesty k překonání odlidšťujících tendencí. Silný vliv měl na I. Kanta. Cílem Rousseauova pedagogického systému, vybudovaného na teorii přirozené výchovy, je příprava aktivních, pracovitých občanů. Východiskem rozumové výchovy je rozvoj smyslů (Emil čili o výchově). V Rousseauově umělecké tvorbě je zdůrazněna čistota citu a lidská subjektivita (autobiografie Vyznání, román Nová Heloisa). Rousseauovy myšlenky výrazně ovlivnily politiku jakobínů, romantickou kulturní kritiku i dějiny pedagogiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: altruismus, Anthony Ashley Cooper, Anton Vantuch, Charles Brockden Brown, Danie Chodowiecki, David Hume, deismus, egalitarismus, encyklopedisté, estetika, Félicité Robert Lamennais, filantropismus, filozofie kultury, François Boissel, François Noël Gracchus Babeuf, francouzská hudba, francouzská literatura, Henri Perruchot, Henry David Thoreau, Immanuel Kant, Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Jean Etienne Marie Portalis, Jiří Antonín Benda, Johann Heinrich Pestalozzi, konfese, melodram, Montreux, osvícenská literatura, osvícenská výchova, Plútarchos z Chairóneie, preromantismus, přirozené právo, romantismus, sentimentalismus, speciální pedagogika, Svatý Augustin, teorie společenské smlouvy, Velká francouzská revoluce, volonté générale, William Shakespeare, zlatý věk.Reklama: