egalitarismusUtopie hlásající rovnostářství jako všeobecný princip organizace společenského života. Rovnostářské tendence vznikají jako reakce na třídní privilegia, která chtějí odstranit bez zřetele k materiálním sociálně ekonomickým podmínkám, jež sociální nerovnosti vyvolávají. Egalitarismus bývá rysem různých forem demokratismu. Idea rovnosti nabývá revolučního obsahu, je-li zaměřena proti stavovskému zřízení a třídním výsadám vůbec, mění se v utopii nebo reakční tendenci, žádá-li egalitarismus rovnost v oblasti schopností, potřeb, zálib a spotřeby. Stoupenci egalitarismu byli zejména J. J. Rousseau, P. Babeuf a jakobíni.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: