osvícenská výchovaSystém výchovy vycházející ze zásad osvícenské filozofie 2.poloviny 18. století. Kladla si za cíl vzdělání lidu, které považovala za všemocný prostředek jeho povznesení. Usilovala o překonání náboženské ideologie, propagovala vědecké poznatky a zdůrazňovala požadavek přirozenosti výchovného procesu. Vliv osvícenských idejí se nejvýrazněji projevil v díle J. J. Rousseaua a jeho pokračovatelů, v Německu usilovali o realizaci osvícenských myšlenek ve výchově zejména filantropisté a představitelé novohumanistického hnutí. Na naše území pronikaly osvícenské názory na výchovu v poslední čtvrtině 18. století, jejich odrazem byly tereziánské a josefínské školské reformy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: