volonté générale[Volonte ženeral, francouzština], obecná vůle – jeden ze základních pojmů Rousseauovy teorie společenské smlouvy. Vychází z obecné smluvní teorie státu, podle níž státní moc vzniká dohodou mezi lidmi, kteří tak přešli od přírodního stavu k občanské společnosti. Rousseau dal této teorii radikálně demokratický obsah, neboť prohlásil za právo lidu zrušit úmluvu v případě, že vláda zneužívá státní moc. Občané nejsou vznikem státu zbaveni svých práv, nýbrž se jen podřizují zákonům, které si dali sami a které vyjadřují jejich obecný zájem a obecnou vůli. Rousseauovo pojetí zdůvodňovalo právo lidu na svržení státu, tj. vyjadřovalo všeobecné právo na revoluci. Ideu suverenity lidu se snažili uskutečnit jakobíni, přes svou utopičnost sehrál tento ideál pokrokovou roli a napomáhal vývoji budoucích revolucí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 2. 2008
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: