Anthony Ashley Cooper



Filozofie
*26.2.1671 (Londýn, Velká Británie) – †4.2.1713 (Neapol, Itálie), 3. hrabě ze Shaftesbury, anglický filozof, stoupenec subjektivistické teorie „mravního citu“. Jeho morální filozofie vznikla pod vlivem J. Locka, cambridgského platonismu a P. Baylea. Pro jeho etiku je typický eudaimonismus a pokus odvodit mravní city člověka z jeho vnitřní podstaty. Podle něho jsou mravní city vrozené a nezávislé na sociálních podmínkách. Cesta k dosažení nejvyšší blaženosti spočívá ve sladění společnosti a egoistických tendencí člověka. Učení o ctnosti jako cíli člověka se snaží Shaftesbury odůvodnit esteticky, přičemž ztotožňuje dobro a krásno, a tak dospívá k sblížení etiky a estetiky. Jeho esteticky zaměřená etika odmítá jako nevkusné křesťanské učení o věčných odměnách a trestech. Shaftesbury nepopírá vášně, které vytvářejí individualitu a charakter. Nejde o to vášně potlačovat, ale je nutno je zmírnit, zušlechtit, vyrovnat v harmonii. Náboženskou víru zakládá na představě harmonie vesmíru. Svým pojetím harmonie měl značný vliv na G. W. Leibnize, J. J. Rousseaua, J. G. Herdera, J. W. Goetha, F. Schlegela a F. W. J. Schellinga.

Datum vytvoření: 29. 6. 2006
Datum aktualizace: 9. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: altruismus, Joachim Johann Winckelmann, Thomas Reid.

Reklama: