platonismusFilozofie
[Platonyzmus], směr ve filozofii vycházející z Platónova učení. Základem je teorie ideji jako věčných pravzorů věcí. V užším slova smyslu je platonismus směr ve starořecké filozofii působící od 4. století př.n.l. do začátku n.l. Od 1. století př.n.l. se platonismus spojoval se stoicismem (Poseidónios), později s aristotelismem a pythagoreismem (tzv. střední platonismus). Od 3. století n.l. převládá novoplatonismus, který ovlivnil filozofii středověku i filozofii nové i nejnovější doby. Základním rysem platonismu je kontrapozice smyslového světa a světa idejí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred North Whitehead, Anthony Ashley Cooper, Apollónios z Tyany, arabská filozofie, Atfred Fouillée, Bessarion, Clemens Alexandrijský, Garcilaso de la Vega, Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu, intelektualismus, meditativní techniky, Origenes, patristika, Plútarchos z Chairóneie, teologie a filozofie.

Reklama: