patristikaFilozofie
[Patristyka, latina], souhrn teologického, filozofického a politickosociologického učení křesťanských myslitelů 2.–8. století (tzv. církevních Otců). Patristika je charakteristická skloubením křesťanské tradice s antickou filozofií, zejména platonismem. V prvním období (2.–3. století) počátky fragmentárního filozofického zdůvodňování křesťanského učení tzv. apologetů (Tertullianus, Kliment Alexandrijský, †214, Origenes). Ve 4. až 5. století dochází k systematizaci cirkevních doktrín (Basileios Veliký, Řehoř z Nyssy, Řehoř Naziánský, Augustin), v 6. století začíná stabilizace dogmat a tvoří se jediná teologie (Boéthius, Leontinos z Byzance, 485–534).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: antropocentrismus, Henri de Lubac, novoplatonismus, řecká literatura antická, Rehoř Naziánský.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: