církevní otcovéNáboženství
Patres ecclesiastici představitelé křesťanské teologie 1. – 6. století. Obhajovali církevní dogmata proti pohanskému myšlení a formulovali nové apologetické postupy. K jejich významným představitelům patři Justinus, Irenaeus, Klemens Alexandrijský, Origenes, Tertullianus, Cyprianus, Athanasios, Basileios Veliký, Řehoř Veliký, Řehoř z Nazianzu, Cyril Alexandrijský, Jan Chryzostomos (Zlatoústý), Ambrož, Augustin a další.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Acciajuoli, Athanasios I. Veliký, gnostikové, Origenes, patristika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: