vášeňCit vystupňované intenzity, hluboký a většinou stálý, zaměřený volním úsilím na určitý objekt nebo cíl, faktor či dispozice zvláštního chtění, představující (často v iracionální rovině) důležitý motivační faktor, vrozená a trvalá vloha cítění a chtění směřující k určitému cíli (C. Stumpf), resp. trvalý a specifický zájem na něčem (E. B. Titchener), zahrnující v logickém smyslu funkce podstatné a přidružené (T. Ribot), bytostná síla člověka, energicky prahnoucí po svém předmětu (K. Marx). Vášeň je účinným motivačním činitelem ve smyslu pozitivním (láska, nadšení) i negativním (vášeň slepá, patologická).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anthony Ashley Cooper.

Reklama: