citPsychologie
Psychický stav a proces odrážející v podobě prožitku vztahy člověka ke světu, k lidem či k sobě samému. Kladná a záporná kvalita citu je podmíněna vztahem toho, co je prožíváno, k potřebám a motivům jedince. Intenzita citu závisí na síle podnětů a na jejich významnosti. City se vyznačují subjektivitou prožívání, individuální osobitostí, bezprostředností, polaritou (radost – smutek) a spontánností vzniku. City regulují psychickou i předmětnou činnost jedince. Dělí se na nálady, afekty a citové vztahy (láska, nenávist, úcta).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: komplex, nenávist, nevědomí, odpor, stud, Théodule Ribot, vášeň, vývoj psychiky.