preromantismusKrásná literatura
Literatura, soubor ideově stylových tendencí v evropské a americké literatuře v 18. a začátku 19. století. Vznikl v opozici proti klasicismu a vytvořil etapu přechodu k romantismu. Preromantismus zahrnuje projevy nových tendencí v literatuře, které dostaly svá pojmenování, jako například sentimentalismus a Sturm und Drang. Ideje preromantismu vyjádřil zejména J.J.Rousseau, v německé literatuře G.E.Lessing a J.G.Herder, v Rusku A.N.Radiščev. V české a slovenské literatuře v 19. století generace jungmannovská (Rukopisy, próza J.Lindy, dramata Klicperova, poezie J.Kollára a F.L.Čelakovského).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: konfese, sentimentální román, Ugo Foscolo.