Ján KollárHistorie / Biografie / Jazykověda
*29.7.1793–24.1.1852, český básník, jazykovědec a historik slovenského původu. Hlavní představitel klasicismu, evangelický kazatel v Pešti a v letech 1849–52 profesor slovanské archeologie na univerzitě ve Vídni. Hlasatel slovanské vzájemnosti. První sbírka Básně obsahovala milostnou a vlasteneckou lyriku, která vyvrcholila v lyrickoepické skladbě Slávy dcera (1824), v níž se básníkova milovaná bytost stává alegorickou vykupitelkou křivd spáchaných na Slovanech. Mnohé znělky ze Slávy dcery přešly do vědomí Slovanů jako živé podněty národního probuzení, vlastenecké aktivity a humanismu. Slovanskou koncepci zdůvodnil Kollár rozpravou O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými, rozváděl ji v kázáních (Dobré vlastnosti národu slovanského, Nedělní, svátečné i příležitostné kázně a řeči), usiloval o její upevnění i historickými a filozofickými díly (Slávy bohyně, Rozpravy o jmenách, Cestopis, Staroitalia slavjanská). Ve spolupráci s P. J. Šafaříkem vydal dvě sbírky slovenských lidových písní, jež dovršil dvousvazkovým souborem Národnie zpievanky. Jimi připravil cestu ke kodifikaci spisovné slovenštině, kterou však sám nikdy za spisovný jazyk neuznal. Byl iniciátorem spisu proti štúrovské slovenštině Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. Tento postoj vyplýval z jeho slovanské koncepce, uznávající jen čtyři slovanské jazyky: ruštinu, ilyrštinu, polštinu a českoslovenštinu. Napsal vlastní biografii Paměti z mladosti let života.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Grund, Bohuslav Tablic, časomíra, česká literatura, české a slovenské národní obrození, elegie, epigram, filozofie dějin, herderismus, jamb, Ján Benedikti-Blahoslav, Jan Kabelík, Jonáš Bohumil Guoth, Josip Juraj Strossmayer, jungmannovci, Ľudovít Velislav Štúr, Ľudovít Žello, Mošovce, osvícenská literatura, osvícenství, pentametr daktylský, preromantismus, Samuel Godra, Samuel Matejovský, slavistika, slovenská literatura, sonet.