jamb[Řečtina], metrická stopa o jedné slabice krátké a jedné dlouhé nebo o jedné nepřízvučné a jedné přízvučné. Vzniku jambu brání v češtině a slovenštině konstantní přízvuk na první slabice. Snadno lze vytvořit jamb nestopový (lumírovci, J. Vrchlický, J. S. Machar, V. Nezval, J. Kollár, I. Krasko), v němž po úvodním jednoslabičném nepřízvučném slovu (spojka, citosovce, částice, zájmeno) nebo trojslabičném celku následují slovní celky sudoslabičné. Nestopové jamby bývají často vykládány jako sestupné (trochejské) s předrážkou. V jambu stopovém se signalizuje vzestupnost rozložením přízvučných jednoslabičných slov do těžkých dob verše: - zde v noční klín ba lůny zář, ba hvězdný kmit se vloudí – tam – jen pustý stín, tam žádný – žádný – žádný svit. (K. H. Mácha )

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkajská strofa, choriamb, daktyl, dipodie, endecasillabo, Geórgios Pisidés, Gotthold Ephraim Lessing, stopa, tercína, tetrametr, trimetr.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: