František Ladislav ČelakovskýBiografie / Poezie / Jazykověda
*7.3.1799 – †5.8.1852, český básník a vědec. Od roku 1846 profesor slovanské filologické univerzity ve Vratislavi a od roku 1849 v Praze. Jeho počáteční tvorba jako stoupence Jungmannova kulturního programu má dobovou podobu předromantické literatury (Smíšené básně, prozaické dílo Literatura krkonošská a překlady J. G. Herdera a W. Scotta). Vědecké studium slovanské lidové slovesnosti i její překlady (Slovanské národní písně) ho podnítily k tvorbě vlastní, která se tematicky i užitím některých charakteristických výrazových prostředků opírá zvláště o ruskou lidovou epiku (Ohlas písní ruských) a českou lidovou lyriku (Ohlas písní českých). Dobovým politickým i společenským otázkám věnoval řadu epigramatických cyklů (Kvítí, Padesátka z mé tobolky). Jeho dílo uzavřela básnická sbírka Růže stolistá.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Kašpar, antiteze, Artur Závodský, balada, časomíra, česká literatura, české a slovenské národní obrození, epigram, Handrij Zejler, Ignác Leopold Kober, Jan Arnošt Smoler, Jaromír Čelakovský, Josef Vlastimil Kamarýt, jungmannovci, Juris Alunans, Kazimierz Brodzióski, Ladislav Čelakovský starší, Michail Dmitrijevič Čulkov, Miloslav Novotný, ohlasová poezie, osvícenská literatura, osvícenství, pantun, paralelismus, Praha, preromantismus, přísloví, slavistika, Tomáš ze Štítného.