filantropismus[Filantropizmus], pedagogický směr, inspirovaný ideami přirozené výchovy J. J. Rousseaua. Založen J. B. Basedowem uplatňoval se koncem 18. a začátku 19. století v Německu ve výchovných ústavech nového typu, tzv. filantropinech. Stoupenci filantropismu požadovali zásadní školskou reformu, kritizovali formalismus staré školy, přeceňování klasických jazyků, náboženskou intoleranci. Žádali státní školy nezávislé na církvi, propagovali praktické znalosti užitečné pro život ve společnosti, přírodní a technické vědy, moderní jazyky, mravní výchovu a tělesnou práci. Mravní výchovu hodnotili výše než rozvoj intelektu. Filantropiny byly organizovány jako internátní školy s pravidelným denním režimem. Žáci nosili uniformy a jejich chování se bodovalo. V některých směrech navazoval filantropismus na pedagogické dědictví J. A. Komenského, zejména v požadavku názorného vyučování. Filantropismus měl i své slabiny, zejména v rozdělování žáků podle sociálního původu a v příliš utilitaristickém pojetí vzdělání. Některé myšlenky filantropismu byly využívány ještě koncem 19. a začátkem 20. století v tzv. nové škole švýcarského reformátora pedagoga A. Ferrièra (*1879 – †1960).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Johann Bernhard Basedow, Johann Christoph Friedrich GutsMuths, Karel Jindřich Seibt.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: