utilitarismusPrincip hodnocení jevů z hlediska jejich užitečnosti, tj. možnosti sloužit jako prostředek k dosažení zvoleného cíle. Utilitarismus představuje v etice směr považující užitek za základ a kritérium mravnosti. Jeho zakladatel J.Bentham pokládal největší možné štěstí (tj. uspokojení) pro největší možný počet lidí za smysl etických norem a principů. Utilitarismus se rozšířil v 19. století zvláště ve Velké Británii. J.S.Mill se jej snažil zdokonalit spojováním naturalistického a egoistického základu utilitarismu s jinými etickými principy. Pozdější přenesení principu užitečnosti do teorie poznání podnítilo vznik pragmatismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 12. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: amoralismus, filantropismus, Jeremy Bentham, konsekventní etika, l'art pour l'art, naturalismus, prokletí básníci, Richard Cumberland.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: