konsekventní etikaEtická teorie, která považuje důsledky činů za jediné nebo hlavní kritérium jejich morální hodnoty. Konsekventní etika je protikladem etiky „dobré vůle“ a „dobrých úmyslů“, která zdůrazňuje motivy, etické normy a autonomii morálky. Stoupenci konsekventní etiky poukazují na to, že morálka má sloužit mimoetickým cílům, jako jsou zájmy a potřeby lidí, individuální a společenské blaho, užitečnost ap. Proto tato stanoviska úzce souvisí s hédonismem nebo utilitarismem v etice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: