Karel Jindřich SeibtBiografie / Filozofie
[Zajbt], *21.3.1735 – †2.4.1806, německý osvícenský filozof, historik a pedagog, profesor univerzity v Praze, jezuita a církevní hodnostář. Snažil se spojit katolicismus s voltairiánským racionalismem. Byl propagátorem filozofie Humovy, Montesquieuovy, Voltairovy a Basedowovy, tehdy úředně v Rakousku zakázaných. Za tendence ke světské etice byl zbaven na čas možnosti přednášet. Měl pronikavý vliv na tehdejší inteligenci, zejména mladou, jmenovitě na B. Bolzana a J. Jungmanna. Etiku a pedagogiku spojoval , s „kalobiotikou“, tj. uměním „krásně žít“ a jednat s lidmi. Ve výchově byl stoupencem filantropismu a „rozumného egoismu“. Zasloužil se o zřízení českých gymnázií. Bývá někdy pokládán za zakladatele katolické varianty osvícenství v Čechách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Praha.