katolicismusNáboženství
[Katolicizmus], jeden ze základních směrů v křesťanství. Rozdělení křesťanské církve na katolickou a pravoslavnou se uskutečnilo v období 1054–1204, v 16. století se od katolicismu odklonil protestantismus. Organizace katolické církve se vyznačuje hierarchickým centralismem monarchického charakteru. Hlavou katolické církve je římský papež, jeho sídlem je Vatikán. Pramenem věrouky je kromě Bible i církevní tradice. Kromě dogmat sdílených s ostatním křesťanstvím má katolicismus svá dogmata. Charakteristické je rozlišení mezi klérem a laiky a kněžský celibát. Od 60. let 20. století se katolická církev vydala cestou modernizace dogmatiky, kultu, organizace i vztahu církve ke společnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 5. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adam Asselier, Albrecht z Valdštejna, Betty Williams, Českobratrská církev evangelická, Chrám Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, diecéze, dirigismus, episkopalismus, evangelické církve, Hilarius z Litoměřic, Jan Šlechta ze Všehrd, Joris-Karl Huysmans, Kajmanské ostrovy, Karel Jindřich Seibt, koncil, liturgický zpěv, liturgie, Londonderry, Mikuláš Kusánský, pravoslaví, princ Henri de Condé, protireformace, římskokatolická církev, rity katolické, Rožmberkové, Skotská episkopální církev, španělská kinematografie, Thomas Cranmer, Thomas Nashe, Toruń, tradice posvátná, tradicionalismus, Wladysfaw Tatarkiewicz.

Reklama: