RožmberkovéŠlechta
Český šlechtický rod z Rožmberka, větev Vítkovců. Předkem rodu Vítek Mladší (†kolem 1243), jeden ze synů Vítka z Frčice (†1194). Od 13. do začátku 17. století zastávali nejvyšší funkce v českém státě (místodržící v Čechách, nejvyšší komorníci, vysoké církevní hodnosti). Vladař rožmberského domu měl od 15. století přednost před všemi zemskými úředníky a pány Českého království. Od 14. století faktická samostatnost rodu v jižních Čechách na knížecí úrovni (sňatek Petra I. z Rožmberka s královnou-vdovou Violou Těšínskou). Rožmberkové udržovali široké zahraniční styky (německá knížata, papežská kurie), zasahovali do vnitropolitických záležitostí. Za husitství patřili k hlavním oporám katolicismu v Čechách. Prestiž rodu měla podpořit listinná falza Oldřicha II. z Rožmberka o původu Vítkovců z antického Říma (z rodu Ursinů – Orsiniů, Rožmberkové se proto pokládali za příbuzné předního italského rodu Orsini). Při návštěvě členů rodu Orsini na Českém Krumlově roku 1595 se uvažovalo o převedení Rožmberského majetku na některého z nich formou adopce. V roce 1609 však uznal Petr Vok z Rožmberka platnost dědických smluv se Švamberky z roku 1484. Jeho smrtí v roce 1611 rod vymřel.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Baldassare Maggi, Český Krumlov, Praha, Starý Hospodář, Švamberkové, Trocnov, Vítkovci.

Reklama: